Training Wet verplichte ggz

Sinds januari 2020 geldt de Wet verplichte ggz (Wvggz). Een van de belangrijkste veranderingen is dat de patiënt zelf meer de regie houdt en familie meer wordt betrokken. Het doel van de wet is zoveel mogelijk verplichte opnames te voorkomen.

Ambulante zorgverleners en de Wvggz

De rol van ambulante zorgverleners verandert enorm door de Wvggz. Als ambulante zorgverlener krijg je te maken met zorgmachtiging en crisissituaties. Je hebt het recht om in te grijpen in thuissituaties, zoals het verplichten van een behandeling of medicatie. Zelfs als een patiënt dit weigert. Wij leren je hoe je dit doet zonder fysiek in te grijpen.

Ambulante zorgverleners trainen om agressie te leren hanteren

Door de veranderingen in de zorgzwaarte is het belangrijk ambulante zorgverleners goed toe te rusten. Hoe zorg je voor veiligheid als je bij een patiënt thuis komt, voor jezelf en de patiënt? Onze trainers leren je om zo veilig mogelijk te werken en ook om agressie te leren hanteren.

Weerbaarheidstraining voor ambulante zorgverleners

In de weerbaarheidstraining komen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Hoe schat je een situatie goed in?
  2. Vroegsignalering: waar let je op?
  3. Positionering: waar ga je staan of zitten in een ruimte?
  4. Hoe geef je je grenzen aan?
  5. Hoe houd je je eigen stress onder controle?
  6. Zelfreflectie: in hoeverre wil je dwang uitoefenen

Het kan ook voorkomen dat je iemand toch gedwongen medicatie aanbiedt. Wij leren je hoe je dwang uitoefent in thuissituaties zonder fysiek in te grijpen.

Bron: ggz centraal