Over Kies

Wij maken jou en je organisatie weerbaar tegen agressief gedrag

Samen een veilige omgeving creëren op je werkplek. Dat is waar KIES zich voor wil inzetten, zodat jij je veilig voelt binnen het team en op je werkplek. Om daarmee te helpen, geven we inzicht in agressief gedrag tijdens onze praktijkgerichte trainingen. Je begrijpt hierdoor hoe agressie ontstaat en leert hoe je het beste om kunt gaan met verbale en fysieke agressie. Zo wordt een onveilige situatie veilig.

Hoe mooi zou het zijn als...

1
Iedereen zich veilig voelt op zijn werk.

Zodat jij je sociaal veilig voelt bij collega’s en weerbaar bent tegen ongewenst gedrag en agressie.

2
Iedereen opgewekt en met zin naar zijn werk gaat.

In welke branche je ook werkt. 

3
Je als werkgever ziet dat ziekteverzuim gerelateerd aan stress en agressie daalt.

En je als werkgever een veiligheidsbeleid hebt wat echt verschil maakt. 

KIES, buro voor weerbaarheid, streeft ernaar om dit samen met jou te realiseren. Met ons sterke en deskundige team geven we coaching, training en advies. Dit maakt medewerkers weerbaarder en hierdoor voelen ze zich veilig, zelfverzekerd en prettig. We zijn ervan overtuigd dat hierdoor het functioneren verbetert en dat het kan zorgen voor minder ziekteverzuim.

De trainers van KIES

Kim Schrijver

Eigenaar, trainer en coach

Esther Werner

Eigenaar, trainer en coach

Carla de Bruyn

Trainer, coach en trainingsacteur

Wendy Huibers

Trainer en coach

Jos Brummel

Trainer en coach

Maikel Haket

Trainer en coach

Marlies Roelofs

Co-trainer en trainingsacteur

Annemieke Lausberg – Rijgersberg

Co-trainer en trainingsacteur

Ruth Doornweerd

Trainer

Kim Schrijver

Eigenaar, trainer en coach

Als trainer en coach heb ik mij altijd ingezet voor veiligheid en veilig werken. Agressie heeft mij altijd gefascineerd. Waar komt het vandaan? Wat wil ik ermee? Wat kunnen we ermee? Wie zijn er eigenlijk agressief?

Veertien jaar geleden ben ik begonnen op een gesloten crisis en intensieve zorg afdeling in Apeldoorn. Agressie? Ik moest maar een dikke huid hebben, werd mij gezegd. Als we het zat waren, konden we iemand separeren. Slapeloze nachten had ik er af en toe van. Is dit nou goede zorg? Gelukkig is er door de jaren heen veel veranderd. Ook op het gebied van trainingen.

Inmiddels ben ik nu ruim veertien jaar trainer en coach. Het is een passie van me! Heerlijk om mensen bewuster te maken rondom het thema agressie en sociale veiligheid. Helemaal geniet ik als ik zie dat mensen in hun praktijk de geleerde vaardigheden weten toe te passen én successen halen.

Nog een paar uur in de week werk ik op een gesloten dubbel diagnose afdeling in Apeldoorn. In mijn visie moet je als trainer of coach betrokken blijven met de werkvloer. Al onze trainers en coaches werken daarom nog voor een gedeelte met een doelgroep waarin ze expertise hebben.

Als mede-eigenaar van KIES ben ik trots op wat we bereikt hebben en wat we met jullie gaan bereiken!

Esther Werner

Eigenaar, trainer en coach

In mijn werk als verpleegkundige in de psychiatrie is agressie aan de orde van de dag. Ik ben gekrabd, geslagen, uitgescholden, seksueel geïntimideerd en bedreigd. Daarnaast heb ik zelfbeschadiging en suïcides meegemaakt. Dit soort situaties blijf ik uitdagend en tegelijkertijd moeilijk vinden om mee om te gaan. In zo’n situatie ben ik namelijk naast de organisatie met name aangewezen op mezelf en mijn collega’s.

Binnen training en coaching is er ruimte om op dit gebied te leren van jezelf en van anderen. Als trainer, acteur en coach maakt het mij gelukkig om op zoek te gaan naar je eigen kracht.
Tijdens een training ontdek je waar je sterke punten liggen en leer je verschillende tools. Dit maakt je zelfverzekerder waardoor je beter om kunt gaan met lastige situaties.

Bovendien helpt het om meer in contact te komen met jezelf en bijvoorbeeld te onderzoeken wat agressie met je doet. Je kunt dan beter in contact komen met anderen en beter voor jezelf en de ander zorgen. Daarom word ik erg blij als cursisten bewuster en zelfverzekerder hun weg vervolgen.

Als mede-eigenaar zie ik het als een uitdaging om de juiste mensen op de geschikte plek te krijgen waardoor zowel cursist, opdrachtgever en trainer optimaal tot hun echt komen.

Carla de Bruyn

Trainer, coach en trainingsacteur

‘Je hebt toch wel terug gemept, hè?’ De eerste reactie van mijn vader, politiechef, wanneer ik vertel dat ik tijdens mijn stage op een gesloten opnameafdeling door een patiënt ben geslagen. De agressie van de patiënt en de reactie van ons als hulpverlener hierop intrigeren mij sindsdien. Ook de verschillen en overeenkomsten met de politie, het belang van goede samenwerking en het belang van een gedragen veiligheidsbeleid wekten al snel mijn interesse tijdens het begin van mijn verpleegkundige carrière op een (gesloten) opname afdeling.

Zodra mij de mogelijkheid wordt geboden om de opleiding tot trainer en aandachtsfunctionaris agressiehantering en sociale veiligheid te volgen, greep ik deze kans. Sindsdien ben ik binnen de GGZ werkzaam als veiligheidsconsulent, risicocoördinator en teamcoach. Ik heb bij diverse gezondheidsinstellingen als trainer en trainingsactrice trainingen en workshops mogen verzorgen met betrekking tot de onderwerpen agressie, veiligheid en communicatie.

Als coach en trainer vind ik het belangrijk dat de hulpverlener (cursist) voldoende kennis en kunde krijgt aangereikt en aangeleerd. Echter nog belangrijker vind ik dat de hulpverlener de transfer kan maken naar de eigen praktijk. Aansluiting vinden bij het team is dan ook van groot belang. Een schat aan ervaringen door jarenlang werkzaam te zijn geweest als senior psychiatrisch verpleegkundige op verschillende (opname) afdelingen komt hierbij altijd goed van pas. Samen met hulpverleners werken aan de verbetering van de zorg, voor de patiënten maar ook voor de hulpverleners zelf: dat is kicken.

Contact (maken) is onze grootste kracht en dient uitgevoerd te worden door het sterkste, maar vaak ook ons kwetsbaarste instrument: ons lijf. Hoe zorg je goed voor dit dierbare bezit zodat het zo optimaal mogelijk kan functioneren? Een alerte en risicobewuste houding is hierbij een belangrijk aspect, vandaar dat je mij op de foto treft in een alerte en veilige houding. Allerminst bedoeld om je af te schrikken uiteraard.

Benieuwd naar mijn avonturen als trainer en coach? Dan nodig ik je graag uit voor onze blog!

Wendy Huibers

Trainer en coach

De dynamiek, hectiek en het onverwacht wegvallen van vanzelfsprekendheden hebben mij enorm geboeid in mijn jaren als verpleegkundige in de psychiatrie. Ik kreeg te maken met agressie, dwang en drang. Dit stond mij erg tegen, maar daardoor trok het mij juist ook enorm. Het geeft mij echt een kick als ik dat kleine openingetje kan vinden of de juiste snaar kan raken om contact en vertrouwen op te bouwen. Zeker als daarmee voorkomen wordt dat situaties escaleren of zelfs dwang en drang om de hoek komen kijken. Dichtbij blijven geeft mij vertrouwen en het gevoel van veiligheid. Met contact kan ik bouwen op de kracht van een ander.

Dit alles heeft mij uiteindelijk doen besluiten om in 2009 de opleiding tot trainer, coach een aandachtsfunctionaris omtrent agressiehandeling en sociale veiligheid te volgen. Het heeft mijn werk echt verrijkt en ik doe het nog steeds met veel plezier. Thema’s als dwang, drang en agressie vullen nu zelfs mijn hele werkdag. In 2015 heb ik de opleiding Master Social Work afgerond. Sindsdien ben ik naast trainer ook als coördinator voor de hele organisatie aan de slag gegaan binnen deze thema’s. Ik doe onderzoek, denk mee in beleid, coach teams en begeleid projecten.

Mijn gebaar op de foto staat voor ‘zen’: rust, balans en stabiliteit. Deze drie kenmerken omschrijven mij goed en ik vind ze belangrijk in mijn werk. Rust om situaties te overzien en juiste keuzes te maken. Op zoek zijn naar continue balans en aansluiting bij anderen. Hoeveel geef je en neem je? Welke tempo pakken we? Hoe bereiken we ons doel? Wat is helpend en wat juist niet? Blijf niet te lang stil staan. De balans is er om ervoor te zorgen om ook op tijd iets te gaan doen.

Jos Brummel

Trainer en coach

Tolerantie, plezier, gelijkwaardigheid en respect voor elkaar zijn belangrijke waarden voor mij. Ze spelen een belangrijke rol in mijn werk als psychiatrisch verpleegkundige en trainer/coach op het gebied van agressietraining en sociale veiligheid.

Agressie heeft te maken met al deze waarden. Het kan grote gevolgen hebben voor plezier in het leven, zowel op het werk als privé. Het is mijn doel om ervoor te zorgen dat agressie het liefst helemaal voorkomen wordt. Mocht het dan toch voorkomen, dan is het mijn doel om ervoor te zorgen dat het hanteerbaar is, zodat het plezier niet structureel beïnvloedt.

Maikel Haket

Trainer en coach

Agressie is eigenlijk altijd wel aanwezig. Hoe klein ook en soms niet eens slecht bedoeld. Een beetje agressie is ook nodig om te overleven. Toch lopen we er het liefst met een grote boog omheen als we ermee te maken krijgen.

Tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige kreeg ik mijn eerste agressietraining. Het boeide mij vanaf het begin en het maakte mij tot een sterker persoon. Na mijn opleiding heb ik een aantal jaar op diverse afdelingen binnen de GGZ gewerkt als verpleegkundige. Na een paar jaar heb ik de kans gegrepen om mezelf te ontwikkelen tot trainer. Daar heb ik nog geen moment spijt van gehad! Als trainer blijf ik verbonden met de praktijk door mijn functie als senior verpleegkundige op een gesloten psychiatrische afdeling voor jeugd en jongvolwassenen.

Ik sta op de foto met mijn duimen omhoog. Dit staat voor een positieve leerervaring die ik aan cursisten wil meegeven tijdens een training. Waarom? Zodat je later niet met een grote boog om een agressieve situatie heen wil blijven lopen, maar zodat je op zo’n moeilijk moment juist op een veilige manier in contact kan blijven.

Marlies Roelofs

Co-trainer en trainingsacteur

De basis van een training bestaat voor mij uit het opdoen van nieuwe inzichten. Ik geloof namelijk dat een groot deel van ons gedrag voortkomt uit hoe we naar iets kijken en wat we daar vervolgens van vinden. Vaak is er geen tijd om echt stil te staat en te reflecteren, terwijl dit juist heel belangrijk is. Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe overtuigingen en tot nieuw gedrag.

Al doende leert men. Dit spreekwoord zegt genoeg. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je vooral leert door in de praktijk dingen te doen. Een training is een goede manier om de praktijk na te bootsen en op die manier van jezelf te leren. Dat vind ik erg mooi om te zien in mijn werk als trainer en trainingsactrice. Daarnaast heb je tijdens een training de tijd om stil te staan bij wat je doet, hoe je iets doet en waarom je iets doet.

Een training is voor mij pas compleet als er ruimte is voor nieuwe informatie, onderling ervaringen uitwisselen, oefenen met casuïstiek en het opdoen van inzichten. Er is altijd veel aandacht voor wat je nog wil leren en wat je nog verder wil ontwikkelen. Ik vind het juist heel belangrijk om de focus te leggen op wat je al wel goed kunt, want alles wat je aandacht geeft groeit.

Annemieke Lausberg – Rijgersberg

Co-trainer en trainingsacteur

Mijn handgebaar staat voor verbinden. We komen geloofwaardig over als we onze gedachten en gevoelens goed kunnen verbinden met de taal die we verbaal en non-verbaal spreken.

In 1996 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van de Kunsten in Arnhem in de richting theater. Sindsdien ben ik werkzaam als actrice, docent en traningsactrice. Ik streef ernaar om tijdens een training te onderzoeken hoe we geloofwaardig overkomen en ervaren dat onze weerbaarheid daardoor vergroot. Hiervoor is natuurlijk een veilige spelsituatie nodig.

Ruth Doornweerd

Trainer

Ooit ben ik begonnen als verpleegkundige in de TBS. 15 jaar verder ben ik nog steeds werkzaam in de Forensische Psychiatrie. In al die jaren ben ik regelmatig geconfronteerd met agressie, wat het met je doet en wat je nodig hebt. Hoe je samen kunt werken met collega’s in crisissituaties en wat maakt dat je veilig je werk kunt doen? Vooral het uitspreken van verwachtingen die je hebt naar de ander, is hierbij van groot belang. Contact maken met de ander is hierbij de basis: van mens tot mens.

In 2007 ben ik begonnen als Trainer Agressiehantering en Sociale veiligheid. Tijdens het trainen vind ik het van groot belang om een veilige leeromgeving te creëren. In een veilige omgeving heb je ruimte om te kunnen leren, om te experimenten en de mogelijkheid om jezelf verder te  ontwikkelen als instrument. Want jouw aanwezigheid doet er toe!

Kies voor samenwerking

Partners van KIES

KIES werkt samen met de volgende partners:

Jaarverslagen KIES Weerbaarheid

Jaaroverzicht KIES 2018

Wat een enerverend jaar!

We hebben met onze geweldige trainers weer hard aan weerbaarheid mogen werken. Dat mochten wij doen binnen instellingen die elke dag goede en veilige zorg aan hun cliënten willen geven, maar ook een veilig werkklimaat voor de werknemers willen realiseren. Ons klantenbestand en team groeien gestaag, daar zijn we heel trots en zuinig op. Hieronder een kort overzicht van het afgelopen Kies-jaar.

 

"Ik vind het supertof dat jij (als coach) hebt ervaren wat en wie wij als team willen zijn." Medewerker GGZCentraal

“Het werken met de trainingsacteur was zo realistisch, maar tegelijkertijd ook zo veilig, dat ik optimaal heb kunnen oefenen met de aangereikte handvatten." Cursist Dimence

Jaaroverzicht KIES 2017

In een vogelvlucht

Wauw, wat een jaar. Een jaar waarin we aan ruim 100 trainingsdagen invulling gaven bij de Dimence Groep voor verschillende disciplines, zowel klinisch als ambulant. Een jaar waarin we bij Mediant de trainingen mochten verbeteren en ook daar team gebonden mochten gaan trainen. Bij GGNet startte het eerste coachingstraject op een HIC afdeling en zijn er nieuwe interne trainers / aandachtsfunctionarissen opgeleidt.

 

"Een op-maat-gesneden training gegeven door mensen die haarfijn wisten wat ons team nodig had" - cursist Ixta Noa

"Wat ik zo fijn vind aan de scholing is dat er gebruik wordt gemaakt van onze kracht" - cursist Solis

Logo Kies

Maak kennis met onze persoonlijke wijze van aanpak

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.