Over Kies

Passie om agressie te voorkomen en veiligheid te creëren

KIES is gestart in 2016 door Kim Schrijver en Esther Werner die beiden in de GGZ als hulpverlener en agressietrainer werken. Beiden hebben de passie om agressie te voorkomen of te verminderen door beheersmatig te werken te verlagen,  met daarnaast zoveel mogelijk veiligheid voor de cliënten en de hulpverleners.

Het KIES Team

Door de wens om meer te kunnen betekenen op het gebied van veiligheid binnen een instelling en/of organisatie is KIES ontstaan. Binnen KIES hebben Kim en Esther hun krachten gebundeld met circa 40 collega’s, dit zijn ervaren hulpverleners (werkend met verschillende doelgroepen), ervaren trainingsacteurs en de front en backoffice medewerker.

Ons team streeft ernaar om met een beetje humor serieuze thema’s te bespreken en in de praktijk gerichte trainingen en coaching een veilige leeromgeving te creëren. Ons team komt meerdere malen per jaar samen om kennis te vergroten en de samenwerking te verbeteren.

Leer ons verder kennen:

De trainers van KIES

Kim Schrijver

Eigenaar, trainer en coach

Esther Werner

Eigenaar, trainer, trainingsacteur en coach

Violeta Soto Bustos

Office manager

Serena De Santis

Back-Office manager

Jos Brummel

Trainer en coach

Ruth Doornweerd

Trainer

Nick van Ewijk

Trainer

Ilona Stoevenbeld

Trainer

Yvette Onnekink

Trainer en trainingsacteur

Wendy Huibers

Trainer en coach

Maikel Haket

Trainer en coach

Naomi Gradussen

Trainer en verpleegkundige GGNet

Geert Lammers

Trainer en verpleegkundige GGNet

Sophie Meurs

Trainer

Dianne Schreurs

Trainer

Michiel van der Steen

Trainingsacteur

Jerry Boxsem

Trainer

Romeo Haverhoek

Trainer

Loes van ´t Hooft

Trainer en trainingsacteur

Robert Maassen

Trainer

Luc de Vries

Trainer en trainingsacteur

Paireen Ottens-Klangtong

Trainer

Meike Blommestein

Trainer en trainingsacteur

Mischa Dijcks

Trainer

Hilde Lanting

Trainer

Gerard van Winsum

Trainer en coach

Naomi van Oerthel

Trainer en coach

Vera Bos

Trainer

Marlies Roelofs

Co-trainer en trainingsacteur

Annemieke Lausberg – Rijgersberg

Co-trainer en trainingsacteur

Ellen Horsting

Trainingsacteur/Gz-psycholoog

Selena Beltman

Trainingsacteur

Luca Sommerdijk

Trainingsacteur en co-trainer

Thijs Bos

Trainingsacteur en co-trainer

Jelle Mensink

Trainingsacteur

Emma Janssen

Trainingsacteur

Melissa van t Veer

Trainingsacteur

Arno Bouts

Trainingsacteur

Kim Schrijver

Eigenaar, trainer en coach

Als trainer en coach heb ik mij altijd ingezet voor veiligheid en veilig werken. Agressie heeft mij altijd gefascineerd. Waar komt het vandaan? Wat wil ik ermee? Wat kunnen we ermee? Wie zijn er eigenlijk agressief? Veertien jaar geleden ben ik begonnen op een gesloten crisis en intensieve zorg afdeling in Apeldoorn. Agressie? Ik moest maar een dikke huid hebben, werd mij gezegd. Als we het zat waren, konden we iemand separeren. Slapeloze nachten had ik er af en toe van. Is dit nou goede zorg? Gelukkig is er door de jaren heen veel veranderd. Ook op het gebied van trainingen. Sinds 2001 ben ik werkzaam als trainer en coach. Het is een passie van me! Heerlijk om mensen bewuster te maken rondom het thema agressie en sociale veiligheid. Helemaal geniet ik als ik zie dat mensen in hun praktijk de geleerde vaardigheden weten toe te passen én successen halen. Nog een paar uur in de week werk ik op een gesloten dubbel diagnose afdeling in Apeldoorn. In mijn visie moet je als trainer of coach betrokken blijven met de werkvloer. Al onze trainers en coaches werken daarom nog voor een gedeelte met een doelgroep waarin ze expertise hebben. Als mede-eigenaar van KIES ben ik trots op wat we bereikt hebben en wat we met jullie gaan bereiken!

Esther Werner

Eigenaar, trainer, trainingsacteur en coach

In mijn werk als verpleegkundige in de psychiatrie heb ik veel agressie meegemaakt en was het op sommige werkplekken aan de orde van de dag. Ondanks die ervaring blijft omgaan met agressie uitdagend om mee om te gaan. Je bent naast de organisatie met name aangewezen op jezelf en je collega’s en elke situatie en reactie is uniek.

Omdat ik ook angst, onzekerheden, teamonveiligheid ken en zo blij ben met de tools die ik ooit aangereikt kreeg vind ik het mooi om mijn kennis te delen en binnen onze training en coaching met elkaar te werken aan inzicht in valkuilen en krachten om hierin te ontwikkelen. Zodat je goed voor jezelf, voor elkaar en zo ook voor de cliënten kunt zorgen.

Daarnaast word ik blij van een organisatie die hun medewerkers ondersteunt m.b.t. veiligheid, zodat ze de zorg optimaal kunnen uitvoeren, hierin meedenken vind ik erg zinvol.

Super trots en blij ben ik op al onze samenwerkingen met onze klanten, ons team, trainers en acteurs om samen te bouwen naar meer veiligheid. Als mede-eigenaar zie ik het als een uitdaging om de juiste mensen op de geschikte plek te krijgen waardoor zowel cursist, opdrachtgever en trainer optimaal tot hun recht komen.

Violeta Soto Bustos

Office manager

Serena De Santis

Back-Office manager

Toen ik 19 jaar oud was ben ik begonnen met fulltime werken na mijn opleiding als directiesecretaresse/managementassistent. Eerst heb ik 4 jaar bij een bedrijf gewerkt in de Metaal Industrie, die ook veel in het buitenland zaken doet. Dit vond ik toen best een harde wereld en hierbij moet je wel stevig in je schoenen kunnen staan. Ik heb meerdere malen kleinerende opmerkingen en dwingende opmerkingen gekregen zowel aan de telefoon als face-to-face aan de receptie. Hiervan raakte ik toen best snel overstuur en dit nam ik mee naar huis.

Ik ben toen gaan inzien dat het belangrijk is dat je weerbaarder wordt. Daarna ben ik teruggekomen bij mijn stageplek in de GGZ, hier heb ik als teamsecretaresse gewerkt totdat ik op een “dit had zo moeten zijn” manier bij KIES terecht kwam in november 2023. Tijdens mijn werk in de GGZ heb ik zelf ook trainingen mogen volgen die door KIES werden gegeven, deze hebben mij veel inzichten gegeven in hoe je weerbaarder wordt en hoe je om kan gaan met verschillende vormen van agressie. Ik vind het superleuk om bij KIES te mogen werken, omdat ik iedereen een gevoel van veiligheid gun en op deze manier mijn steentje hieraan bij kan dragen.

Jos Brummel

Trainer en coach

Tolerantie, plezier, gelijkwaardigheid en respect voor elkaar zijn belangrijke waarden voor mij. Ze spelen een belangrijke rol in mijn werk als psychiatrisch verpleegkundige en trainer/coach op het gebied van agressietraining en sociale veiligheid.

Agressie heeft te maken met al deze waarden. Het kan grote gevolgen hebben voor plezier in het leven, zowel op het werk als privé. Het is mijn doel om ervoor te zorgen dat agressie het liefst helemaal voorkomen wordt. Mocht het dan toch voorkomen, dan is het mijn doel om ervoor te zorgen dat het hanteerbaar is, zodat het plezier niet structureel beïnvloedt.

Ruth Doornweerd

Trainer

Begin 2002 begonnen als verpleegkundige in de TBS. Nu heel wat jaren verder, nog steeds werkzaam binnen de Forensische Psychiatrie. In die jaren ben ik regelmatig geconfronteerd met agressie, wat het met je doet en wat je nodig hebt. Ik heb ervaren dat juist het contact met de patiënt een belangrijke factor is in het creëren van veiligheid.

Het samenwerken met collega’s, hoe doe je dat? Welke verwachtingen zijn er? Hoe werk je samen in crisissituaties, zowel met de patiënt als met je collega’s? Contact maken met de andere is hierbij de basis: van mens tot mens!

In 2007 ben ik begonnen als Trainer Agressiehantering en Sociale veiligheid. Tijdens het trainen vind ik het van groot belang om een veilige leeromgeving te creëren. Dit bewerkstellig ik vooral door mijzelf als trainer ook kwetsbaar op te stellen en mijn ervaringen te delen. In een veilige omgeving heb je ruimte om te kunnen leren, om te experimenten en de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen als instrument. Want jouw aanwezigheid doet ertoe!

Nick van Ewijk

Trainer

Toen ik in 2005 begon in de psychiatrie was agressie iets wat er voor mij simpelweg bij hoorde. Ik handelde als er iets gebeurde “actie reactie”. Gedurende de jaren werd ik steeds nieuwsgieriger naar wat er nu aan vooraf is gegaan en werd ik mij steeds bewuster van mijn eigen aandeel.

Een veilige werkplek voor professionals en een veilige plek om te kunnen herstellen voor de patiënt is waar ik naar streef. In de trainingen van KIES, buro voor weerbaarheid staan we hier bij stil.

Ilona Stoevenbeld

Trainer

Als GGZ-agoog werk ik met veel plezier voor (GGZ-)instellingen. Ik werk met verschillende doelgroepen, zo werk ik op PG- afdelingen, ouderen opname, begeleid wonen, HIC’s en behandelafdelingen. Mijn doel is om zowel patiënten als collega’s te zien, te horen en te ondersteunen. Samen zoeken naar contact en samenwerking, daar ligt voor mij de uitdaging. Agressie is er, het aangaan is spannend, maar wel noodzakelijk voor het creëren van een veilige en plezierige werkomgeving op je afdeling.

Daarnaast ben ik sinds 2017 trainer en coach. In mijn werk als hulpverlener heb ik te maken met agressie. Wat is agressie en wat wil ik hiermee? Ik vind het de uitdaging om dit te onderzoeken. Mijn praktijkervaring en kennis deel ik met jullie in mijn trainingen met als doel je bewust te worden van jouw rol en krachten in het creëren van veiligheid.

Yvette Onnekink

Trainer en trainingsacteur

Mijn werkwijze in 4 begrippen? Ontwapenend, direct, met humor en respect voor de cursist.

Het mensen (op speelse wijze) tot inzicht brengen en aanzetten tot veranderingsprocessen is iets dat ik met veel plezier doe. Het speelse zit verweven in de oefeningen die ik doe als trainingsacteur maar zeker ook in mijn manier van omgang met mensen. Gedoseerd gebruik maken van humor en zelfspot zijn hier een onderdeel van. Vaak hoor ik terug dat mijn wijze van feedback geven een van mijn krachtigste punten is, en daar word ik dan weer blij van.

Als trainer vind ik het de uitdaging om zowel aan te sluiten bij de groep als ook om de groep en iedere cursist mee te nemen in en te enthousiasmeren voor nieuwe dingen.

Naast trainer en trainingsacteur ben ik ook opgeleid (en werkzaam in de GGZ) als dramatherapeut. Door mijn opleidingen en ervaring heb ik inzicht in zowel persoonlijke- als groepsprocessen. In het trainingswerk kan ik deze vaardigheden zeker ook een plek geven.

Samen een zo mooi, veilig èn plezierig mogelijk leerklimaat neerzetten voor alle cursisten, zodat ze naar huis gaan met dat wat ze concreet kunnen gebruiken in de praktijk, dàt is waar ik het voor doe.

Wendy Huibers

Trainer en coach

De dynamiek, hectiek en het onverwacht wegvallen van vanzelfsprekendheden hebben mij enorm geboeid in mijn jaren als verpleegkundige in de psychiatrie. Ik kreeg te maken met agressie, dwang en drang. Dit stond mij erg tegen, maar daardoor trok het mij juist ook enorm. Het geeft mij echt een kick als ik dat kleine openingetje kan vinden of de juiste snaar kan raken om contact en vertrouwen op te bouwen. Zeker als daarmee voorkomen wordt dat situaties escaleren of zelfs dwang en drang om de hoek komen kijken. Dichtbij blijven geeft mij vertrouwen en het gevoel van veiligheid. Met contact kan ik bouwen op de kracht van een ander.

Dit alles heeft mij uiteindelijk doen besluiten om in 2009 de opleiding tot trainer, coach een aandachtsfunctionaris omtrent agressiehandeling en sociale veiligheid te volgen. Het heeft mijn werk echt verrijkt en ik doe het nog steeds met veel plezier. Thema’s als dwang, drang en agressie vullen nu zelfs mijn hele werkdag. In 2015 heb ik de opleiding Master Social Work afgerond. Sindsdien ben ik naast trainer ook als coördinator voor de hele organisatie aan de slag gegaan binnen deze thema’s. Ik doe onderzoek, denk mee in beleid, coach teams en begeleid projecten.

Rust, balans en stabiliteit: Deze drie kenmerken omschrijven mij goed en ik vind ze belangrijk in mijn werk. Rust om situaties te overzien en juiste keuzes te maken. Op zoek zijn naar continue balans en aansluiting bij anderen. Hoeveel geef je en neem je? Welke tempo pakken we? Hoe bereiken we ons doel? Wat is helpend en wat juist niet? Blijf niet te lang stil staan. De balans is er om ervoor te zorgen om ook op tijd iets te gaan doen.

Maikel Haket

Trainer en coach

Agressie is eigenlijk altijd wel aanwezig. Hoe klein ook en soms niet eens slecht bedoeld. Een beetje agressie is ook nodig om te overleven. Toch lopen we er het liefst met een grote boog omheen als we ermee te maken krijgen.

Tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige kreeg ik mijn eerste agressietraining. Het boeide mij vanaf het begin en het maakte mij tot een sterker persoon. Na mijn opleiding heb ik een aantal jaar op diverse afdelingen binnen de GGZ gewerkt als verpleegkundige. Na een paar jaar heb ik de kans gegrepen om mezelf te ontwikkelen tot trainer. Daar heb ik nog geen moment spijt van gehad! Als trainer blijf ik verbonden met de praktijk door mijn functie als senior verpleegkundige op een gesloten psychiatrische afdeling voor jeugd en jongvolwassenen.

Ik sta voor een positieve leerervaring, want die wil ik aan cursisten meegeven tijdens een training. Waarom? Zodat je later niet met een grote boog om een agressieve situatie heen wil blijven lopen, maar zodat je op zo’n moeilijk moment juist op een veilige manier in contact kan blijven.

Naomi Gradussen

Trainer en verpleegkundige GGNet

Twee jaar geleden ben ik door Buro KIES opgeleid tot trainer agressie en sociale veiligheid.
Vanuit mijn functie als verpleegkundige en momenteel verpleegkundige Specialist GGZ i.o. kom ik dagelijks in aanraking met verschillende vormen van agressie. Omgaan met agressie heeft mij altijd getrokken. Agressie heeft een functie, maar kan ook heel beangstigend zijn voor hulpverleners en patiënten. Door alle jaren heen heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt en veel verschillende vormen van agressie meegemaakt. Als trainer bij KIES vind ik het mooi een bijdrage te kunnen leveren aan een prettige en veilige werkomgeving voor zowel medewerkers binnen de zorg en bovenal de patiënten.

Geert Lammers

Trainer en verpleegkundige GGNet

Na 27 jaar op verschillende opnameafdelingen werkzaam te zijn geweest ben sinds 2 jaar (ambulant) woonbegeleider in Doetinchem.

Sinds 2000 verzorg ik trainingen mbt. het onderwerp agressie en weerbaarheid, eerst binnen GGNet en sinds begin dit jaar voor  Kies, Buro voor weerbaarheid.

Sinds ik op de middelbare school mijn zelfbeheersing  verloor en iemand te lijf ben gegaan die mij langdurig getreiterd had ben ik geïntrigeerd door het onderwerp agressie, grenzen, hoe ga je met elkaar om en hoe zorg je met elkaar dat eenieder zich zo veilig mogelijk kan voelen in zijn of haar context van dat moment.

Het feit dat ik mijn zelfbeheersing dusdanig kon verliezen dat ik mezelf compleet verloor in een vechtreactie en daar ook letterlijk door anderen uitgehaald moest worden heeft me dusdanig doen schrikken dat ik dat nooit meer mee wilde maken.

In eerste instantie hield ik me verre van situaties die uit de hand konden lopen (vermijden) echter in de loop der tijd werd me duidelijk dat je de meeste invloed hebt op het moment dat je er “induikt”.

Door snel situaties aan te gaan ben je  beter instaat om invloed uit te oefenen op de situatie omdat jezelf en de ander dan nog in staat bent om te denken want hoe hoger de spanning hoe moeilijker het wordt om zaken in perspectief te zien.

Echter hiervoor is er wel echt contact nodig. Dat is m.i. de belangrijkste voorwaarde om iemand te kunnen ondersteunen of begeleiden.

In contact sta ik voor de menselijke maat.

Een songtekst van Normaal zegt mijns inziens alles;

“WAJ NEET WILT DAT OW GESCHIED, DOE DAT OK EEN ANDER NIET”

Als trainer vindt ik het geweldig om te zien dat ik middels theorie, praktisch oefenen, prikkelende vragen en een boel humor collega’s vaardigheden kan meegeven en bewustwording bij hen kan creëren in hoe om te gaan met grenzen en jezelf als werktuig in te zetten om te zorgen voor duidelijkheid en veiligheid.

Sophie Meurs

Trainer

Als psychiatrisch verpleegkundige en teamcoördinator werk ik met veel plezier op een crisis afdeling binnen acute GGZ in Amsterdam. Daarnaast werk ik als praktijkondersteuner GGZ in twee huisartsenpraktijken in Amsterdam Zuidoost. Sinds een halfjaar geef ik met veel plezier trainingen voor KIES. In mijn werk in de GGZ heb ik veel te maken gehad met situaties rond agressie, en ook in de huisartsenpraktijk merk ik dat mensen steeds mondiger worden. Daarom wilde ik hier graag meer mee doen en zo kwam ik bij KIES terecht.

Ik draag met veel plezier mijn steentje bij aan een werkomgeving waarin veiligheid maar ook vertrouwen en samenwerking centraal staat.

Dianne Schreurs

Trainer

Als verpleegkundige ben ik jarenlang werkzaam geweest op een gesloten crisisafdeling en later ook binnen de Forensische Psychiatrie. Inmiddels werk ik niet meer fulltime op een afdeling maar ben ik werkzaam bij de reclassering. Op oproep basis werk ik af en toe nog wel binnen de Forensische Psychiatrie omdat ik het op een afdeling werken toch nog niet helemaal kan missen.

Tijdens mijn werk ben ik veelvuldig in aanraking gekomen met agressie en ander grensoverschrijdend gedrag van cliënten. Enerzijds is dat soms best heftig en pittig, anderzijds is het ook altijd een uitdaging om, juist wanneer het moeilijk wordt, toch het contact (veilig) te kunnen blijven aan gaan. Als jonge, net afgestudeerde verpleegkundige, vond ik dat nog wel een hele opgave en soms ook spannend maar in de loop der jaren ontwikkel je hier natuurlijk vaardigheden in. Dit door van collega’s te leren, situaties zelf aan te gaan en te ervaren, feedback te krijgen, keihard op je ‘bek’ te gaan maar ook vooral door positieve leerervaringen. Het volgen van agressie training was jaarlijks, en soms vaker, vast onderdeel van mijn werk. Ik heb zelf altijd veel aan deze trainingen gehad. Hier kreeg ik de basis aangeleerd en kon ik oefenen. Hier deed ik nieuwe inzichten op en leerde ik ook vooral dat ik echt niet altijd stoer hoefde te zijn en het ook best spannend mocht vinden en vervolgens ook hoe ik hier dan mee om kon gaan.

En nu ben ik zelf trainer… zo veel geleerd, zoveel gedaan en heb ik een rugzak vol ervaringen die ik mee kan geven aan cursisten. Aan mij de taak een veilige leeromgeving te creëren waarin je kan en mag oefenen, van elkaar kan leren, dingen uit kan proberen en succes ervaringen op kan doen. Want leren doe je door te doen! Met heel veel plezier draag ik hier graag een steentje aan bij, samen leren, onderzoeken en ervaren wat werkt en wat niet. Ik hoop je graag te zien tijdens een van de trainingen!

Michiel van der Steen

Trainingsacteur

Mijn grote drijfveer om als trainingsacteur te werken voor KIES is dat ik graag cursisten wil helpen weerbaarder te worden in de uitvoer van hun bijzondere werk in de zorg. Ik wil als acteur samen met de deelnemers op zoek gaan naar hun eigen kracht en grenzen. Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel en vind het fijn om met mensen te verbinden tijdens de weerbaarheidstrainingen. Mijn doel is dat de deelnemers door mijn ‘gespeelde’ gedrag  inzicht krijgen en bewust worden van hoe ze hierop in kunnen spelen.  Door aan te sluiten of hun grenzen te bewaken en aangeven. Wat mij opvalt is dat mensen die werkzaam zijn in de zorg een groot hart hebben, vaak te lief zijn en soms moeite hebben met begrenzen.

De eigenschappen die ik naar mijn mening uitdraag zijn dat ik:

• Vanaf de eerste seconde aan sta tijdens de training.

• Altijd zin heb om te acteren.

• Direct contact maak met de deelnemers.

• Samen met de trainer(s) streef naar een veilige sfeer tijdens de training.

• Geen last heb van een groot ego en dienstbaar ben aan de deelnemers en de trainer(s).

• Open sta voor feedback en ik oprecht wil weten of het beter kan.

• Graag meedenk met de trainer(s) en deelnemers van de training.

Ik ben dankbaar dat ik als acteur voor KIES mag werken en een “Steentje” mag bijdragen aan de weerbaarheid van de cursisten.

Jerry Boxsem

Trainer

Door mijn carrière van 23 jaren in de GGZ weet ik hoe belangrijk weerbaarheid is. Voor alle gebieden die hieronder vallen heb ik geleerd hoe ontzettend waardevol het is om hiervoor tools te krijgen.

Na jaren in de gesloten jeugdzorg te hebben gewerkt en daarna in een TBS-kliniek ben ik nu beland in een kliniek voor mensen met ASS en ADHD. Een prachtige werkplek waar ik de afgelopen 10 jaar heb mogen werken. In de jeugdzorg heb ik ooit de trainers opleiding gevolgd en trainingen gegeven. Na de sluiting en een nieuwe werkplek heb ik dit niet voortgezet. De afgelopen jaren begon dit toch weer te kriebelen en heb ik de trainersfunctie weer op mogen en kunnen pakken.

Op alle werkplekken ben ik agressie in de één of andere vorm wel tegengekomen. Van hele kleine vormen van agressie tot zeer zware gebeurtenissen. In de trainingen die we geven is het gewoon fantastisch om te zien dat cursisten groeien en meer zelfvertrouwen krijgen. Dat de tools, de achtergrond, de uitleg en het daadwerkelijk hiermee oefenen cursisten laat zien dat het werkt.

Dat ik hier een bijdrage aan kan leveren vanuit het mooie, ervaren en zeer begane KIES, geeft mij ontzettend veel energie.

Romeo Haverhoek

Trainer

Na mijn opleiding in de maatschappelijke zorg ging ik werken in de jeugd(gehandicapten)zorg. Daar merkte ik al vrij snel dat agressie en grensoverschrijdend gedrag veel voorkomt in dit werkveld. Ik heb veel agressie en afzonderen van cliënten gezien, meegemaakt en ik ben er ook onderdeel van geweest.

Na 4 jaar ben ik zelfstandig geworden, in die periode heb ik veel 1 op 1 begeleiding gedaan van cliënten die door crisis zijn geplaatst, of interventies waar men geen ervaring of kennis had van (gedrags)problematiek. Tegenwoordig werk ik naast mijn trainerschap, veel in de GGZ met name de forensische psychiatrie. Als zelfstandige ben ik heel blij met mijn vrijheid en vind ik het leuk om in een team te komen waar een behoefte ligt. Of dat nu ondersteuning is, periodiek rooster opvullen of meekijken naar bejegening van bepaalde problematieken.

Het leren omgaan met agressie heb ik altijd een boeiende uitdaging gevonden. Ik word gemotiveerd om te begrijpen waar agressie vandaan komt en hoe er mee om te gaan. Vanuit die nieuwsgierigheid probeer ik altijd in contact te blijven en/of te komen. Als dat lukt, dan voelt dat als een enorme succeservaring.

Als trainer weerbaarheid bij Kies breng ik deze kennis en ervaring met passie over.

Loes van ´t Hooft

Trainer en trainingsacteur

Al jarenlang heb ik een passie voor acteren. Dit uit ik graag bij mijn theatersportgroep uit Deventer. En sinds 2010 kan ik deze passie ook inzetten, maar dan dienend als hulpmiddel.

Ontzettend leuk om het nuttige met het aangename te combineren. Ik gun mensen dat ze de beste versie van zichzelf kunnen zijn in het werk, en weten hoe ze hun mannetje kunnen staan.

Agressie kan in grote en minder grote vormen voorkomen en het kan helpen om de mens erachter te (blijven) zien. Ik vind het waardevol om deelnemers te coachen hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Naast trainingsacteur hoop ik binnenkort ook als trainer een bijdrage te kunnen leveren aan het mooie werk dat KIES doet.

Ik denk niet dat we agressie kunnen voorkomen, maar wel de manier hoe we ernaar kijken en ermee omgaan.

Robert Maassen

Trainer

Ik ben Robert! Werkzaam als verpleegkundige op de medisch psychiatrische unit in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem waar ik ook weerbaarheidstraining geef. Ik ben mijn verpleegkundige carrière begonnen bij GGNet. Hier kwam ik al gauw in aanraking met agressie in verschillende vormen en maten. Als beginnend verpleegkundige vond ik dit spannend, maar tegelijkertijd ook erg interessant om te ontdekken hoe hier gezamenlijk mee om te gaan. Ik werkte in een fijn en vertrouwd team, waardoor ik veel kennis en ervaring heb opgedaan rondom het onderwerp agressie. Deze kennis zou ik graag met behulp van KIES willen delen met andere collega’s in de zorg.

Ik haal enorm veel voldoening uit het samenwerken met een patiënt, zodat deze soms vanuit een moeilijke, gefrustreerde en/of agressievolle periode terug kan keren naar een hechtere, fijne en gezonde samenwerking. Hier kunnen we vaak weer lachen, vreedzaam samenwerken en een sterke vertrouwensband opbouwen door bijvoorbeeld te reflecteren op de (nare) gebeurtenis.

Binnen zowel de zorgsector als in de gehele samenleving hangt een groot stigma boven de psychiatrie. Er worden veel nare gebeurtenissen gedeeld door bijvoorbeeld het journaal en via collega’s, wat dit stigma vergroot. De positieve, mooie en leuke kanten worden helaas nauwelijks gedeeld wat ik erg graag anders zou willen zien. Door het geven van trainingen op alle afdelingen in het Rijnstate ziekenhuis en via KIES, hoop ik collega’s uit de zorg meer inzicht te geven over de psychiatrie en hierdoor de angst en het stigma te verminderen.   

Luc de Vries

Trainer en trainingsacteur

Na een flink aantal jaren gewerkt te hebben in de gezondheidszorg, trok mij het vak als trainer wel. Vanuit mijn toenmalige werkgever kon ik een trainersopleiding doen en daar heb ik ruim 8 jaar intern trainingen gegeven. Daarna ben ik mijn vleugels uit gaan slaan en geef ik tot op de dag van vandaag nog trainingen met de onderwerpen: weerbaarheid, agressie en communicatie en alles wat daarbij hoort.

Als trainer ben ik iemand die graag mijn kennis en ervaringen deelt. Daarnaast sta ik open voor wat de deelnemers aan ervaringen delen en vind ik het mooi om te helpen met oplossingen of hoe je op een andere manier kan omgaan met de opgedane ervaringen. Hierbij vind ik het belangrijk dat dit in een open en veilige setting plaats vindt zodat iedereen zichzelf kan zijn. Luisteren en ervaren zijn hierin heel belangrijk.

Toen ik in de trainingen in contact kwam met Trainingsacteurs, dacht ik dat dit ook iets voor mij zou zijn. Ik ben namelijk iemand die vanuit praktische oefening en contact graag dingen leert aan deelnemers. Als trainingsacteur vind ik het geweldig dat ik deelnemers ervaringen kan laten opdoen met gedrag. Hierbij is waarachtig spel en deskundigheid mijn drijfveer. Maar ook humor en verbinding zoeken naar wat iemand vanuit al bestaande waardes doet. Ik denk dat ik als trainingsacteur een waardevolle tool kan zijn in het oefenen met gedrag.

Nog niet zo lang ben ik nu werkzaam bij KIES. Maar nu al voelt het voor mij als een warme familie. De betrokkenheid van de eigenaren van KIES, de collega`s zowel trainers als trainingsacteurs voelt zo fijn en vertrouwd dat ik hoop dat ik nog een lange tijd voor dit mooie bedrijf mag werken.

Paireen Ottens-Klangtong

Trainer

Sinds 2015 ben ik werkzaam als verpleegkundige op de High Intensive Care psychiatrie. Patiënten die acuut zijn opgenomen tijdens de piek van hun psychiatrische crisis zijn vaak angstig en wantrouwend. Ze zijn vaak niet goed in staat om aan te geven wat er in hen omgaat. Ik zie het als een uitdaging om ondanks de spanningsvolle situatie toch contact te maken met de patiënt

Toen ik voor het eerst met Buro Kies in aanraking kwam, leerde ik hoe je kunt aansluiten bij de patiënt die hoog in zijn spanning zit met behoudt van de relatie. Door de jaren heen raakte ik steeds meer enthousiast door de positieve ervaringen die ik opdeed in het omgaan met een agressieve patiënt. Het geeft een kick, wanneer ik een patiënt die hoog in spanning zit in spanning kan laten zakken, waarna we samen weer een kop koffie kunnen drinken.

Omgaan met agressie heeft mij altijd getrokken. Zo speel ik bijvoorbeeld rugby in mijn vrije tijd. Een sport waarbij je in een heftige omgeving samen met je team planmatig werkt om je gezamenlijke doel te bereiken. Om daarna samen met de tegenstander een drankje te drinken aan de bar.

Om goed voor jezelf, de patiënt en voor je team te zorgen is het belangrijk om goed getraind te zijn. Ik ben sinds september 2021 opgeleid tot trainer Agressie en Sociale Vaardigheid, omdat ik het iedereen gun om op een professionele en persoonlijke wijze om te kunnen omgaan met agressie op de werkvloer.

Meike Blommestein

Trainer en trainingsacteur

Als verpleegkundige in de zorg kwam ik al snel in aanraking met cliënten met onbegrepen gedrag, soms met een complexe ondersteuningsvraag en veel uitingsvormen van agressie. Juist die vraagstukken vind ik interessant. Hoe mooi is het als je de dag, juist voor hen die het zelf niet zomaar lukt, een stukje mooier kan maken.

Daarvoor is het belangrijk dat we luisteren naar wat de cliënt echt wil, zodat we aan kunnen sluiten bij de vraag die er vaak onder ligt. Maar ook dat we goed naar onszelf luisteren, naar ons eigen gevoel, onze eigen grens en goed voor onszelf zorgen. Wij zijn immers ons grootste instrument en we zijn op ons krachtigst als we onszelf goed kennen. Uiteraard gaat het ook over samenwerking, met de cliënt, met je collega’s en met je organisatie. Zo kunnen we een krachtig geheel vormen en met elkaar zorgen voor een leef- en werkklimaat waarin eenieder zich veilig voelt en gezien.

Inmiddels mag ik nauw betrokken zijn bij allerlei thema’s die hiermee samenhangen, van trainingen Wet Zorg en Dwang en Wet verplichte GGZ tot Moreel beraad, van coaching en intervisie tot trainingen weerbaarheid en ben hierdoor in staat om teams en medewerkers alle kanten van hun vraagstukken te laten onderzoeken en zo bij te dragen aan nog weer een stapje verder komen.

Mischa Dijcks

Trainer

Door de jaren heen heb ik in mijn werk als verpleegkundige veel agressie meegemaakt en gezien. Agressie en grensoverschrijdend gedrag veranderde voor mij van ‘eng en spannend’ naar ‘uitdagend en interessant’. Van het idee dat agressie ‘not done’ is, naar het idee dat er veel meer achter zit dan in eerste instantie lijkt. Dat agressie het waard is om onderzocht te worden.

Tijdens de trainingen zoek ik samen met cursisten naar deze achterliggende redenen. Zo kijken we vanuit een ander perspectief naar de situatie en komen we mogelijk met elkaar tot een andere zienswijze. Hoe je met agressie om kan gaan en het veilig kan houden voor iedereen is hier een groot onderdeel van.

Het mee mogen nemen van cursisten in een andere denkwijze, het geven van tools om het in de praktijk toe te passen, de eye-openers in lastige casuïstiek, met andere woorden; het vergroten van de weerbaarheid. Dat is wat mij enthousiast maakt.

Het geven van trainingen wissel ik af met mijn werk als verpleegkundige binnen een gesloten setting in de GGZ. Deze combinatie zorgt ervoor dat mijn betrokkenheid en inleving naar de casuïstiek groot is en blijft.

Door het gebruik van humor en praktijkervaringen maak ik de training zo laagdrempelig mogelijk. Ik word er blij van als aan het eind van een training iedereen met een tevreden gevoel naar huis gaat.

Hilde Lanting

Trainer

Ik ben Hilde – Psychiatrisch verpleegkundige in de forensische zorg, en sinds augustus 2021 ook trainer Agressie en Sociale Veiligheid.

Achter elke deur zit een eigen verhaal. Dit vraagt ook om een eigen aanpak. Of het nu gaat om een reguliere opname in de psychiatrie, forensische psychiatrie of hoe je om wilt gaan met je collega’s, en kunt bouwen aan een veilig en sterk team.

Ik vind het super tof en inspirerend om onderlinge vragen / wensen / gevoelens te ontdekken, zodat je dieper kunt gaan dan de materie en hier mee echt iemand kunt helpen en begeleiden bij ingewikkelde en soms (helaas) alledaagse situaties.

Gerard van Winsum

Trainer en coach

Inmiddels heb ik ruim 45 jaar GGZ-ervaring. De meeste jaren in het management, maar ik  ben altijd geïnteresseerd gebleven in gedrag van en contact met zowel patiënten als collega`s. Dat contact is een sleutel tot de start van een samenwerking. Ik probeer altijd vanuit oprechte belangstelling in de ander en vanuit grote nieuwsgierigheid naar de ander zo’n contact te laten ontstaan.

Ook bij agressie, moeilijk en lastig gedrag is in contact komen en blijven met de ander een must. Een interactie bewerkstelligen om te weten te komen wat die ander beweegt, beleeft en meemaakt. Kan die ander niet of wil hij het niet? Om dit te kunnen doen, moet je. Weten hoe en waar je zelf staat. Naast letterlijk, ook figuurlijk: wat wil ik en kan ik?

Nu na al die jaren management, ben ik nu als trainer Weerbaarheid werkzaam bij KIES, net in 2022 gestart. Graag train en coach ik jullie, met vaardigheden, technieken en natuurlijk met een goed gesprek en reflectie. Op naar een veilig, professioneel en gezellig leer en werkklimaat.

Naomi van Oerthel

Trainer en coach

Moeder, dochter, vriendin, verpleegkundige, coach en nu ook trainer. Dit zijn een paar van de rollen die ik vervul in mijn leven.

20 jaar geleden kwam ik op een afdeling in de psychiatrie. Ik keek rond en wist; hier wil ik zijn, hier wil ik werken!  Ik sprak een zeer enthousiaste verpleegkundige van de afdeling (Esther, inmiddels mede-eigenaar van KIES). Een paar maanden later deed ik de opleiding tot verpleegkundige en werkte ik op deze afdeling. 7 jaar heb ik in de psychiatrie gewerkt, waar ik veel grensoverschrijdend gedrag meemaakte. Daarna heb ik ruime tijd gewerkt in de jeugdzorg.

De afgelopen 5 jaar heb ik gewerkt in de ouderenzorg. Alsof ik weer 20 jaar terug in de tijd was. Personeel dat handelingsverlegen bij grensoverschrijdend gedrag verricht. Esther vertelde me dat de weerbaarheidstrainingen die zij geven, erop gericht zijn om agressie te voorkomen, dat een groot deel gaat over het voorkomen van dit gedrag en dat je eigen aandeel daarin meegenomen wordt. Dat klonk als muziek in m’n oren. Ik was enthousiast! Dat is precies wat de zorg nodig heeft! De afgelopen 5 jaar heb ik dan ook geroepen dat medewerkers weerbaarheidstraining moeten krijgen in de ouderenzorg. Nu is de tijd gekomen om zelf weerbaarheidstrainingen te gaan geven.

Met al mijn passie voor goede zorg en met heel veel plezier maak ik deel uit van het geweldige team van KIES.

Vera Bos

Trainer

In mijn werk heb ik veel agressie gezien en meegemaakt op een manier waar ik mij niet in kon vinden.

Om als trainer bezig te zijn met weerbaarheid en sociale veiligheid en onderdeel te zijn van verandering op de werkvloeren op dit vlak is geweldig om mee te maken.

Ik vind het mooi mijn zorg-collega’s inzichten te geven en ze daardoor in hun kracht te zetten op uitdagende momenten met grensoverschrijdend gedrag.

Communiceren, aansluiten en luisteren naar de cliënt, deze zien als mens, dat maakt het trainen voor mij meer dan de moeite waard!

Marlies Roelofs

Co-trainer en trainingsacteur

De basis van een training bestaat voor mij uit het opdoen van nieuwe inzichten. Ik geloof namelijk dat een groot deel van ons gedrag voortkomt uit hoe we naar iets kijken en wat we daar vervolgens van vinden. Vaak is er geen tijd om echt stil te staat en te reflecteren, terwijl dit juist heel belangrijk is. Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe overtuigingen en tot nieuw gedrag.

Al doende leert men. Dit spreekwoord zegt genoeg. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je vooral leert door in de praktijk dingen te doen. Een training is een goede manier om de praktijk na te bootsen en op die manier van jezelf te leren. Dat vind ik erg mooi om te zien in mijn werk als trainer en trainingsactrice. Daarnaast heb je tijdens een training de tijd om stil te staan bij wat je doet, hoe je iets doet en waarom je iets doet.

Een training is voor mij pas compleet als er ruimte is voor nieuwe informatie, onderling ervaringen uitwisselen, oefenen met casuïstiek en het opdoen van inzichten. Er is altijd veel aandacht voor wat je nog wil leren en wat je nog verder wil ontwikkelen. Ik vind het juist heel belangrijk om de focus te leggen op wat je al wel goed kunt, want alles wat je aandacht geeft groeit.

Annemieke Lausberg – Rijgersberg

Co-trainer en trainingsacteur

In 1996 ben ik afgestudeerd als theaterdocent aan de Hogeschool van de Kunsten in Arnhem. Sindsdien ben ik werkzaam als actrice en docent. In mijn hart ben ik een docent. Met het vak trainingsacteren kan ik beide disciplines zinvol in zetten om mensen ervaringsgericht te laten leren. We kunnen praten over agressie of grensoverschrijdend gedrag en over hoe we er mee om zouden kunnen gaan, maar ik geloof in gedrag ervaren. Iets doen zegt zoveel meer dan woorden.

Trainingsacteren

Geloofwaardigheid is voor mij een sleutelwoord in mijn werk als trainingsactrice.

Als gedachten en gevoelens kloppen met de taal die we verbaal en non-verbaal spreken, komen we geloofwaardig over. Voor mij ligt daar, naast kennis en vaardigheden, de kracht om je weerbaarheid te vergroten.

Mijn grootste fascinatie is de interactie van gedrag. Ik houd ervan om vanuit verschillende perspectieven naar gedrag te kijken en samen te analyseren waarom het kan ontstaan en veranderen, om zo tot een gewenst effect te komen.

Mijn spel wordt vaak omschreven als realistisch en zeer treffend en mijn feedback als helder en concreet. Uit reacties van deelnemers hoor ik vaak terug dat ik een lage drempel weet te creëren waardoor ik mensen makkelijk uitdaag tot oefenen. Dat deelnemers, ondanks wat tegenzin, in korte tijd in de situatie werden gezogen, waardoor ze het oefenen zeer waardevol vonden.

Trainen

Noodzaak is voor mij een sleutelwoord in mijn werk als trainer. Tijdens de training probeer ik zoveel mogelijk de noodzaak van de leerwens te zoeken. Aansluiting te vinden bij de behoefte van deelnemers en de koppeling naar de praktijk te maken. In de loop der jaren heb ik, bij verschillende zorginstellingen en bij andere beroepssectoren, de meest uiteenlopende vormen van agressie en grensoverschrijdend gedrag als casuïstiek voorbij zien komen. Helaas is het noodzakelijk om deze problematiek onder de aandacht te blijven brengen. Het geeft me enorm veel voldoening als deelnemers de praktijk weer ingaan met nieuwe ervaringen en inzichten.

Door mijn ervaring in het onderwijs ben ik goed in staat om de theorie om te zetten in spel of in praktische oefeningen, waardoor de training dynamisch en interactief blijft. In de samenwerking met ben ik betrokken en draag ik actief bij aan het creëren van een prettige maar vooral veilige sfeer.

Kies weerbaarheid

Werken voor KIES weerbaarheid maakt dat ik deel uit kan maken van een team met bevlogen, enthousiaste en kundige collega’s. Het geeft mij een klankbord, het zorgt voor verdieping en het helpt om samen verder te kunnen ontwikkelen.

Ellen Horsting

Trainingsacteur/Gz-psycholoog

Samen een veilige setting creëren om te oefenen met diverse vaardigheden wat betreft het omgaan met agressie, om daarna met hernieuwde energie en een rugzak vol mogelijkheden terug naar de werkvloer te gaan. Waarbij cursisten zeggen: “Wat is de middag met de trainingsacteur mij meegevallen! Ik zag er vreselijk tegenop, maar het was leuk, interessant en ontzettend leerzaam. En ik heb ook nog gelachen!”.

Als GZ-psycholoog werk ik al meer dan 20 jaar in de psychiatrie en was mijn studie drama-therapie wat meer naar de achtergrond verdwenen. Sinds 2013 combineer ik met veel plezier en enthousiasme beide disciplines als trainingsacteur bij Kies, waar we oefenen in een veilige omgeving, zonder oordeel, maar gericht op groei en ontwikkeling van cursisten. Mijn humor helpt mij daarbij en zorgt voor de nodige ontspanning. De waardevolle feedback zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe vaardigheden.

Selena Beltman

Trainingsacteur

Ik ben afgestudeerd maatschappelijk werker en  winkel eigenaresse en fulltime levensgenieter.

Als maatschappelijk werker heb ik zelf veelal agressie op de werkvloer meegemaakt. Het werd vaak afgedaan door collega’s of managers met de zin: “ach dit hoort er nou eenmaal bij” .

Ik kon dit werkelijk waar niet geloven en voelde dat ondanks de agressie die er is, je het niet moet accepteren of erbij moet laten.

Toen ik voor het eerst met een Kies-training mee mocht zag ik echt dat al die collega’s ongelijk hadden en Kies gaf mij echt inzicht in hoe om te gaan met agressie!

En hoe gaaf is het dat ik daar nu aan bij mag dragen doormiddel van trainingsacteren , waarin ik de situaties waarin je agressie ervaart na mag bootsen. Door middel van het  uit te spelen  waardoor je je weerbaarder gevoel geeft. Zodat jij, je veilig en fijn voelt op de werkvloer.

Luca Sommerdijk

Trainingsacteur en co-trainer

Tijdens mijn theateropleiding ben ik begonnen met trainingsacteren. Inmiddels werk ik al jaren met veel plezier als trainer en trainingsacteur in verschillende disciplines en zo ook bij Kies.

Als acteur lever ik het maatwerk dat echt bij jou en je vraagstuk past. In mijn rol maak ik je op een veilige manier bewust van hoe je handelt. Dat doe ik door mij goed in te leven in de personen waar je in je werk mee te maken hebt. Ik geef opbouwende feedback en vertrouwen zodat je in nieuwe en spannende situaties kunt handelen vanuit kennis en rust.

Een training is een mooi moment om stil te staan en tijd te nemen voor de lastige momenten die je tegenkomt op het werk. Het is een plek om met elkaar te sparren en van elkaar te leren, om te kijken naar de krachten en kwaliteiten die je bezit. In een training reik ik graag tools aan die je kunt toevoegen aan de vaardigheden die je al hebt. Het is aan mij om de theorie van de training om te zetten naar de praktijk.

Thijs Bos

Trainingsacteur en co-trainer

Van onderwijzer naar ridder naar straattheatermaker naar trainingsacteur en security-advisor. Mijn carrière in vogelvlucht.
Na 15 jaar lang mensen verbazen, verwonderen, verblijden en verrassen met diverse vormen van theater ben ik in 2014 gevraagd mee te werken bij reisveiligheidstrainingen voor ngo’s in binnen- en buitenland.
Een ding was snel duidelijk, of het nu is in het onderwijs, op straat met jongeren of in een vluchtelingenkamp, verbinden met anderen moeten we allemaal.

Maar hoe verbind je? En wie ben jij voor de ander? Wie ben jij voor jezelf?
Hoe sta je iemand toe dichterbij te komen en hoe bewaak je je grenzen en blijf je veilig?
Dit zijn vragen waar we tijdens trainingen wereldwijd mee werken en die ik mezelf ook vaak stel.

Het maakt niet uit wie of wat je bent of waar je bed stond of staat op de wereld, het werken met een acteur maakt dat je die vragen actief kan leren beantwoorden en jezelf kan leren kennen. Door scenario’s te simuleren en te ‘spelen’ leer je de mogelijkheden te verkennen.

Er zijn altijd opties iets anders te doen maar, in het heetst van de strijd zijn die opties vaak lastig te zien. Hoe blijf je rustig, hoe zorg je dat je handelt zoals je wilt? Dit zijn zaken waar ik graag tijd en aandacht aan besteed.

Jelle Mensink

Trainingsacteur

In 2017 ben ik afgestudeerd aan de acteursopleiding in Utrecht. Sindsdien werk ik als acteur in het theater. In 2018 ben ik begonnen als trainingsacteur o.a. bij Defensie. Sinds 2021 werk ik ook als trainingsacteur bij Kies, een geweldige nieuwe uitdaging. Ik mag een kijkje nemen in een andere sector, een mooie sector waar mensen met een groot zorghart heel hard werken.

Als trainingsacteur zet ik zo geloofwaardig mogelijk bepaald gedrag neer waar in de trainingen mee gewerkt kan worden, ik sta ten diensten van de cursist. Uiteindelijk gaat het vooral om de reactie op mijn gedrag. En wat breng je als mens mee in het contact met een ander. Een van de doelen voor mij is het helpen van de ander om hierin een groter bewustzijn creëren. Een bewustzijn over het gedrag van een ander en dat van henzelf.

Elke training is er weer een soort mini-onderzoek naar het menselijk gedrag. Welk gedrag komt er bij iemand naar boven wanneer diegene met een bepaalde vorm van agressie te maken krijgt. En wat doet dat weer met de ander. Het is enorm dankbaar en leerzaam werk. Ook voor mijzelf, telkens leer ik weer opnieuw over mijzelf en het gedrag van mensen in het algemeen.

 

Emma Janssen

Trainingsacteur

Trainingen zijn een veilige plek om uit te proberen hoe je op verschillende manieren kunt reageren op (agressief) gedrag. Hoe kom je eigenlijk over?

Een moment waarbij er tijd is om te reflecteren en om nieuwe inzichten op te doen. Tijdens een training gebeurt het regelmatig dat collega’s binnen een team elkaar positief verrassen en inspireren. Er wordt veel kennis gedeeld waardoor gezamenlijke groei wordt gerealiseerd.

Ik werk als trainingsacteur, uitvoerend theatermaker en docent. Trainingsacteren vind ik een geweldig beroep. Voor mij is het een perfecte combinatie waarbij geloofwaardig spel en overdracht samenkomen. Doordat ik ben opgeleid als theaterdocent, ben ik goed in het lezen van een dynamiek in de groep en voel ik aan wat een groep nodig heeft. Veiligheid en plezier zijn hierbij uitermate belangrijk.

Wij horen regelmatig dat er tegenop wordt gezien om te werken met een acteur, maar achteraf horen wij vrijwel altijd dat het veilig en waardevol is geweest. Het is ons doel dat iedereen met een positief gevoel en succes ervaringen naar huis gaat.

Melissa van t Veer

Trainingsacteur

Een aantal jaren geleden mocht ik me bij Kies voegen als stagiaire vanuit mijn opleiding tot trainingsacteur.  Ook na mijn stage ben ik regelmatig en met veel plezier blijven acteren bij hun weerbaarheidstrainingen. Mijn specialisme is vooral de fysieke trainingen.

Voorafgaand aan mijn opleiding tot trainingsacteur heb ik social work gestudeerd en enige ervaring mogen opdoen in het werkveld van de GGZ.  Deze kennis kan ik goed inzetten bij mijn acteerwerk.

Naast acteren ben ik werkzaam als brandweervrouw. Een ander helpen en ondersteunen waar nodig, in welke hoedanigheid dan ook, dat is waar mijn hart ligt en waar ik energie van krijg.

Arno Bouts

Trainingsacteur

Na mijn opleidingen in Maastricht, heb ik gespeeld bij een theatergroep in Sittard en gewerkt in een instituut voor justitieel geplaatste jongeren.

Na een aantal jaren ben ik weer teruggegaan naar Den Haag. Daar heb ik veel gespeeld en workshops improvisatiespel gegeven.

Tijdens een productie kwam ik in contact met een collega-acteur die een trainingsbureau had.

Begonnen bij justitie en nu inmiddels ruim 20 jaar actief in het trainingsacteren.

Aangezien ik zelf ook in de zorg heb gewerkt (psychiatrie en thuiszorg) vind ik trainingen in deze sector bijzonder. Om in het kader van de training mijn “kunstje” in te zetten om de cursist handvatten te kunnen aanreiken.

Trainingsacteren betekent voor mij een fantastisch middel om inzicht en bewustzijn te vergroten.

Waar komt de naam KIES en het logo vandaan?

De naam KIES is een combinatie van de namen Kim en Esther. KI  komt uit ‘het verre Oosten’ (net als Kim) en staat voor levenskracht en energie en de ES komt uit Europa en staat voor een snelgroeiende boom. De beer in ons logo staat voor weerbaarheid, zelfredzaamheid, kracht, zachtheid (knuffelbeer), zelfreflectie, rust (winterslaap), moed en leiderschap.

Logo Kies

Maak kennis met onze persoonlijke wijze van aanpak

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.