Over Kies

Wij maken jou en je organisatie weerbaar tegen agressief gedrag

Samen een veilige omgeving creëren op je werkplek. Dat is waar KIES zich voor wil inzetten, zodat jij je veilig voelt binnen het team en op je werkplek. Om daarmee te helpen, geven we inzicht in agressief gedrag tijdens onze praktijkgerichte trainingen. Je begrijpt hierdoor hoe agressie ontstaat en leert hoe je het beste om kunt gaan met verbale en fysieke agressie. Zo wordt een onveilige situatie veilig.

Hoe mooi zou het zijn als...

1
Iedereen zich veilig voelt op zijn werk.

Zodat jij je sociaal veilig voelt bij collega’s en weerbaar bent tegen ongewenst gedrag en agressie.

2
Iedereen opgewekt en met zin naar zijn werk gaat.

In welke branche je ook werkt. 

3
Je als werkgever ziet dat ziekteverzuim gerelateerd aan stress en agressie daalt.

En je als werkgever een veiligheidsbeleid hebt wat echt verschil maakt. 

KIES, buro voor weerbaarheid, streeft ernaar om dit samen met jou te realiseren. Met ons sterke en deskundige team geven we coaching, training en advies. Dit maakt medewerkers weerbaarder en hierdoor voelen ze zich veilig, zelfverzekerd en prettig. We zijn ervan overtuigd dat hierdoor het functioneren verbetert en dat het kan zorgen voor minder ziekteverzuim.

De trainers van KIES

Kim Schrijver

Eigenaar, trainer en coach

Esther Werner

Eigenaar, trainer en coach

Wendy Huibers

Trainer en coach

Jos Brummel

Trainer en coach

Maikel Haket

Trainer en coach

Marlies Roelofs

Co-trainer en trainingsacteur

Annemieke Lausberg – Rijgersberg

Co-trainer en trainingsacteur

Ruth Doornweerd

Trainer

Yvette Onnekink

Trainingsacteur

Selena Beltman

Trainingsacteur

Nick van Ewijk

Trainer

Naomi Gradussen

Trainer en verpleegkundige GGNet

Monique van Hal

Office manager

Ilona Stoevenbeld-Kloppers

Trainer

Geert Lammers

Trainer en verpleegkundige GGNet

Ellen Horsting

Trainingsacteur/Gz-psycholoog

Dianne Schreurs

Trainer

Kim Schrijver

Eigenaar, trainer en coach

Als trainer en coach heb ik mij altijd ingezet voor veiligheid en veilig werken. Agressie heeft mij altijd gefascineerd. Waar komt het vandaan? Wat wil ik ermee? Wat kunnen we ermee? Wie zijn er eigenlijk agressief?

Veertien jaar geleden ben ik begonnen op een gesloten crisis en intensieve zorg afdeling in Apeldoorn. Agressie? Ik moest maar een dikke huid hebben, werd mij gezegd. Als we het zat waren, konden we iemand separeren. Slapeloze nachten had ik er af en toe van. Is dit nou goede zorg? Gelukkig is er door de jaren heen veel veranderd. Ook op het gebied van trainingen.

Inmiddels ben ik nu ruim veertien jaar trainer en coach. Het is een passie van me! Heerlijk om mensen bewuster te maken rondom het thema agressie en sociale veiligheid. Helemaal geniet ik als ik zie dat mensen in hun praktijk de geleerde vaardigheden weten toe te passen én successen halen.

Nog een paar uur in de week werk ik op een gesloten dubbel diagnose afdeling in Apeldoorn. In mijn visie moet je als trainer of coach betrokken blijven met de werkvloer. Al onze trainers en coaches werken daarom nog voor een gedeelte met een doelgroep waarin ze expertise hebben.

Als mede-eigenaar van KIES ben ik trots op wat we bereikt hebben en wat we met jullie gaan bereiken!

Esther Werner

Eigenaar, trainer en coach

In mijn werk als verpleegkundige in de psychiatrie is agressie aan de orde van de dag. Ik ben gekrabd, geslagen, uitgescholden, seksueel geïntimideerd en bedreigd. Daarnaast heb ik zelfbeschadiging en suïcides meegemaakt. Dit soort situaties blijf ik uitdagend en tegelijkertijd moeilijk vinden om mee om te gaan. In zo’n situatie ben ik namelijk naast de organisatie met name aangewezen op mezelf en mijn collega’s.

Binnen training en coaching is er ruimte om op dit gebied te leren van jezelf en van anderen. Als trainer, acteur en coach maakt het mij gelukkig om op zoek te gaan naar je eigen kracht.
Tijdens een training ontdek je waar je sterke punten liggen en leer je verschillende tools. Dit maakt je zelfverzekerder waardoor je beter om kunt gaan met lastige situaties.

Bovendien helpt het om meer in contact te komen met jezelf en bijvoorbeeld te onderzoeken wat agressie met je doet. Je kunt dan beter in contact komen met anderen en beter voor jezelf en de ander zorgen. Daarom word ik erg blij als cursisten bewuster en zelfverzekerder hun weg vervolgen.

Als mede-eigenaar zie ik het als een uitdaging om de juiste mensen op de geschikte plek te krijgen waardoor zowel cursist, opdrachtgever en trainer optimaal tot hun echt komen.

Wendy Huibers

Trainer en coach

De dynamiek, hectiek en het onverwacht wegvallen van vanzelfsprekendheden hebben mij enorm geboeid in mijn jaren als verpleegkundige in de psychiatrie. Ik kreeg te maken met agressie, dwang en drang. Dit stond mij erg tegen, maar daardoor trok het mij juist ook enorm. Het geeft mij echt een kick als ik dat kleine openingetje kan vinden of de juiste snaar kan raken om contact en vertrouwen op te bouwen. Zeker als daarmee voorkomen wordt dat situaties escaleren of zelfs dwang en drang om de hoek komen kijken. Dichtbij blijven geeft mij vertrouwen en het gevoel van veiligheid. Met contact kan ik bouwen op de kracht van een ander.

Dit alles heeft mij uiteindelijk doen besluiten om in 2009 de opleiding tot trainer, coach een aandachtsfunctionaris omtrent agressiehandeling en sociale veiligheid te volgen. Het heeft mijn werk echt verrijkt en ik doe het nog steeds met veel plezier. Thema’s als dwang, drang en agressie vullen nu zelfs mijn hele werkdag. In 2015 heb ik de opleiding Master Social Work afgerond. Sindsdien ben ik naast trainer ook als coördinator voor de hele organisatie aan de slag gegaan binnen deze thema’s. Ik doe onderzoek, denk mee in beleid, coach teams en begeleid projecten.

Rust, balans en stabiliteit: Deze drie kenmerken omschrijven mij goed en ik vind ze belangrijk in mijn werk. Rust om situaties te overzien en juiste keuzes te maken. Op zoek zijn naar continue balans en aansluiting bij anderen. Hoeveel geef je en neem je? Welke tempo pakken we? Hoe bereiken we ons doel? Wat is helpend en wat juist niet? Blijf niet te lang stil staan. De balans is er om ervoor te zorgen om ook op tijd iets te gaan doen.

Jos Brummel

Trainer en coach

Tolerantie, plezier, gelijkwaardigheid en respect voor elkaar zijn belangrijke waarden voor mij. Ze spelen een belangrijke rol in mijn werk als psychiatrisch verpleegkundige en trainer/coach op het gebied van agressietraining en sociale veiligheid.

Agressie heeft te maken met al deze waarden. Het kan grote gevolgen hebben voor plezier in het leven, zowel op het werk als privé. Het is mijn doel om ervoor te zorgen dat agressie het liefst helemaal voorkomen wordt. Mocht het dan toch voorkomen, dan is het mijn doel om ervoor te zorgen dat het hanteerbaar is, zodat het plezier niet structureel beïnvloedt.

Maikel Haket

Trainer en coach

Agressie is eigenlijk altijd wel aanwezig. Hoe klein ook en soms niet eens slecht bedoeld. Een beetje agressie is ook nodig om te overleven. Toch lopen we er het liefst met een grote boog omheen als we ermee te maken krijgen.

Tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige kreeg ik mijn eerste agressietraining. Het boeide mij vanaf het begin en het maakte mij tot een sterker persoon. Na mijn opleiding heb ik een aantal jaar op diverse afdelingen binnen de GGZ gewerkt als verpleegkundige. Na een paar jaar heb ik de kans gegrepen om mezelf te ontwikkelen tot trainer. Daar heb ik nog geen moment spijt van gehad! Als trainer blijf ik verbonden met de praktijk door mijn functie als senior verpleegkundige op een gesloten psychiatrische afdeling voor jeugd en jongvolwassenen.

Ik sta voor een positieve leerervaring, want die wil ik aan cursisten meegeven tijdens een training. Waarom? Zodat je later niet met een grote boog om een agressieve situatie heen wil blijven lopen, maar zodat je op zo’n moeilijk moment juist op een veilige manier in contact kan blijven.

Marlies Roelofs

Co-trainer en trainingsacteur

De basis van een training bestaat voor mij uit het opdoen van nieuwe inzichten. Ik geloof namelijk dat een groot deel van ons gedrag voortkomt uit hoe we naar iets kijken en wat we daar vervolgens van vinden. Vaak is er geen tijd om echt stil te staat en te reflecteren, terwijl dit juist heel belangrijk is. Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe overtuigingen en tot nieuw gedrag.

Al doende leert men. Dit spreekwoord zegt genoeg. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je vooral leert door in de praktijk dingen te doen. Een training is een goede manier om de praktijk na te bootsen en op die manier van jezelf te leren. Dat vind ik erg mooi om te zien in mijn werk als trainer en trainingsactrice. Daarnaast heb je tijdens een training de tijd om stil te staan bij wat je doet, hoe je iets doet en waarom je iets doet.

Een training is voor mij pas compleet als er ruimte is voor nieuwe informatie, onderling ervaringen uitwisselen, oefenen met casuïstiek en het opdoen van inzichten. Er is altijd veel aandacht voor wat je nog wil leren en wat je nog verder wil ontwikkelen. Ik vind het juist heel belangrijk om de focus te leggen op wat je al wel goed kunt, want alles wat je aandacht geeft groeit.

Annemieke Lausberg – Rijgersberg

Co-trainer en trainingsacteur

In 1996 ben ik afgestudeerd als theaterdocent aan de Hogeschool van de Kunsten in Arnhem. Sindsdien ben ik werkzaam als actrice en docent. In mijn hart ben ik een docent. Met het vak trainingsacteren kan ik beide disciplines zinvol in zetten om mensen ervaringsgericht te laten leren. We kunnen praten over agressie of grensoverschrijdend gedrag en over hoe we er mee om zouden kunnen gaan, maar ik geloof in gedrag ervaren. Iets doen zegt zoveel meer dan woorden.

Trainingsacteren

Geloofwaardigheid is voor mij een sleutelwoord in mijn werk als trainingsactrice.

Als gedachten en gevoelens kloppen met de taal die we verbaal en non-verbaal spreken, komen we geloofwaardig over. Voor mij ligt daar, naast kennis en vaardigheden, de kracht om je weerbaarheid te vergroten.

Mijn grootste fascinatie is de interactie van gedrag. Ik houd ervan om vanuit verschillende perspectieven naar gedrag te kijken en samen te analyseren waarom het kan ontstaan en veranderen, om zo tot een gewenst effect te komen.

Mijn spel wordt vaak omschreven als realistisch en zeer treffend en mijn feedback als helder en concreet. Uit reacties van deelnemers hoor ik vaak terug dat ik een lage drempel weet te creëren waardoor ik mensen makkelijk uitdaag tot oefenen. Dat deelnemers, ondanks wat tegenzin, in korte tijd in de situatie werden gezogen, waardoor ze het oefenen zeer waardevol vonden.

Trainen

Noodzaak is voor mij een sleutelwoord in mijn werk als trainer. Tijdens de training probeer ik zoveel mogelijk de noodzaak van de leerwens te zoeken. Aansluiting te vinden bij de behoefte van deelnemers en de koppeling naar de praktijk te maken. In de loop der jaren heb ik, bij verschillende zorginstellingen en bij andere beroepssectoren, de meest uiteenlopende vormen van agressie en grensoverschrijdend gedrag als casuïstiek voorbij zien komen. Helaas is het noodzakelijk om deze problematiek onder de aandacht te blijven brengen. Het geeft me enorm veel voldoening als deelnemers de praktijk weer ingaan met nieuwe ervaringen en inzichten.

Door mijn ervaring in het onderwijs ben ik goed in staat om de theorie om te zetten in spel of in praktische oefeningen, waardoor de training dynamisch en interactief blijft. In de samenwerking met ben ik betrokken en draag ik actief bij aan het creëren van een prettige maar vooral veilige sfeer.

Kies weerbaarheid

Werken voor KIES weerbaarheid maakt dat ik deel uit kan maken van een team met bevlogen, enthousiaste en kundige collega’s. Het geeft mij een klankbord, het zorgt voor verdieping en het helpt om samen verder te kunnen ontwikkelen.

Ruth Doornweerd

Trainer

Begin 2002 begonnen als verpleegkundige in de TBS. Nu heel wat jaren verder, nog steeds werkzaam binnen de Forensische Psychiatrie. In die jaren ben ik regelmatig geconfronteerd met agressie, wat het met je doet en wat je nodig hebt. Ik heb ervaren dat juist het contact met de patiënt een belangrijke factor is in het creëren van veiligheid.

Het samenwerken met collega’s, hoe doe je dat? Welke verwachtingen zijn er? Hoe werk je samen in crisissituaties, zowel met de patiënt als met je collega’s? Contact maken met de andere is hierbij de basis: van mens tot mens!

In 2007 ben ik begonnen als Trainer Agressiehantering en Sociale veiligheid. Tijdens het trainen vind ik het van groot belang om een veilige leeromgeving te creëren. Dit bewerkstellig ik vooral door mijzelf als trainer ook kwetsbaar op te stellen en mijn ervaringen te delen. In een veilige omgeving heb je ruimte om te kunnen leren, om te experimenten en de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen als instrument. Want jouw aanwezigheid doet ertoe!

Yvette Onnekink

Trainingsacteur

Mijn werkwijze in 4 begrippen? Ontwapenend, direct, met humor en respect voor de cursist.

Het mensen op speelse wijze tot inzicht brengen en aanzetten tot veranderingsprocessen is iets dat ik met veel plezier doe. Het speelse zit verweven in oefeningen maar zeker ook in mijn manier van omgang met mensen. Gedoseerd gebruik maken van humor en zelfspot zijn hier een onderdeel van. Vaak hoor ik terug dat mijn wijze van feedback geven een van mijn krachtigste punten is, en daar word ik dan weer blij van.

Naast trainingsacteur ben ik ook opgeleid (en werkzaam in de GGZ) als dramatherapeut. Door mijn opleidingen en ervaring heb ik inzicht in zowel persoonlijke- als groepsprocessen. In het trainingswerk zet ik dit in door zowel af te stemmen op de individuele cursist als ook de gehele groep betrokken en actief te houden. Het samenwerken en meedenken met de trainers vind ik een van de leukste dingen in het trainingswerk. Samen een zo mooi, veilig èn plezierig mogelijk leerklimaat neerzetten voor alle cursisten, zodat ze naar huis gaan met dat wat ze concreet kunnen gebruiken in de praktijk, dàt is waar ik het voor doe.

Selena Beltman

Trainingsacteur

Ik ben afgestudeerd maatschappelijk werker en  winkel eigenaresse en fulltime levensgenieter.

Als maatschappelijk werker heb ik zelf veelal agressie op de werkvloer meegemaakt. Het werd vaak afgedaan door collega’s of managers met de zin: “ach dit hoort er nou eenmaal bij” .

Ik kon dit werkelijk waar niet geloven en voelde dat ondanks de agressie die er is, je het niet moet accepteren of erbij moet laten.

Toen ik voor het eerst met een Kies-training mee mocht zag ik echt dat al die collega’s ongelijk hadden en Kies gaf mij echt inzicht in hoe om te gaan met agressie!

En hoe gaaf is het dat ik daar nu aan bij mag dragen doormiddel van trainingsacteren , waarin ik de situaties waarin je agressie ervaart na mag bootsen. Door middel van het  uit te spelen  waardoor je je weerbaarder gevoel geeft. Zodat jij, je veilig en fijn voelt op de werkvloer.

Nick van Ewijk

Trainer

Toen ik in 2005 begon in de psychiatrie was agressie iets wat er voor mij simpelweg bij hoorde. Ik handelde als er iets gebeurde “actie reactie”. Gedurende de jaren werd ik steeds nieuwsgieriger naar wat er nu aan vooraf is gegaan en werd ik mij steeds bewuster van mijn eigen aandeel.

Een veilige werkplek voor professionals en een veilige plek om te kunnen herstellen voor de patiënt is waar ik naar streef. In de trainingen van KIES, buro voor weerbaarheid staan we hier bij stil.

Naomi Gradussen

Trainer en verpleegkundige GGNet

Twee jaar geleden ben ik door Buro KIES opgeleid tot trainer agressie en sociale veiligheid.
Vanuit mijn functie als verpleegkundige en momenteel verpleegkundige Specialist GGZ i.o. kom ik dagelijks in aanraking met verschillende vormen van agressie. Omgaan met agressie heeft mij altijd getrokken. Agressie heeft een functie, maar kan ook heel beangstigend zijn voor hulpverleners en patiënten. Door alle jaren heen heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt en veel verschillende vormen van agressie meegemaakt. Als trainer bij KIES vind ik het mooi een bijdrage te kunnen leveren aan een prettige en veilige werkomgeving voor zowel medewerkers binnen de zorg en bovenal de patiënten.

Monique van Hal

Office manager

In 2017 ben ik bij Kies begonnen met het verzorgen van de facturatie en bijhouden van de planning. Een rol die ik met veel plezier vervul.  Eerst een paar uurtjes per maand, maar langzaam zijn mijn taken uitgebreid, in lijn met de groei van Kies in de afgelopen 3 jaar.  Inmiddels ben ik voor klanten en trainers het aanspreekpunt, veelal digitaal, wanneer Esther en Kim trainingen geven.

In 2013, na een sabbatical van 2 jaar waarbij ik samen met mijn man voor een Nederlandse stichting in Nicaragua heb gewerkt, wilde ik niet meer terug in een vast dienstverband, en ben ik voor mezelf begonnen als ZZP-er in de secretariële ondersteuning.  Ik heb een ruime ervaring als directie secretaresse maar elke dag naar hetzelfde kantoor zag ik niet meer zitten.  Het is een goede keuze geweest en Kies is een van mijn vaste opdrachtgevers geworden.

Een werkachtergrond in de zorg heb ik niet maar ik ben opgegroeid in een bejaardentehuis wat geleid werd door mijn ouders en waar ik samen met 20 bejaarden opgroeide.  Daar maakte ik sporadisch mee dat demente mensen agressief werden, dat was altijd goed te handelen.   Als ik hoor wat verplegende en verzorgende nu dagelijks meemaken aan agressie en bedreigend gedrag op de werkvloer dan ben ik zwaar verbaasd en aangeslagen dat dit een werkomgeving is waar iemand met de beste intenties elke dag naar toe gaat. De inzichten en instrumenten die tijdens de trainingen worden doorgegeven dragen hopelijk bij aan een veiligere werkomgeving.  Dat ik daar een kleine bijdrage aan kan leveren in een leuk team geeft me positieve energie.

Omdat ik niet full time voor Kies werk maar mijn werkzaamheden combineer met andere opdrachten én het moederschap, ben ik niet altijd bereikbaar.   Mail of spreek een bericht in en ik bel/mail zo snel mogelijk weer terug. 

Vaste uren dat ik bereikbaar ben zijn maandag, woensdag en vrijdag tussen 9 en 12 uur. 

Ilona Stoevenbeld-Kloppers

Trainer

In 2010 ben ik afgestudeerd en ben direct aan de slag gegaan als invalkracht in de GGZ. Ik werkte met name op de gesloten opname afdeling. Die zomer wandelde ik met cliënten, was gezellig aanwezig in de huiskamer en maakte een praatje. Ik had geen idee wat ik kon verwachten. Langzaam aan werd ik me bewust van de oplopende spanningen, de onrust en de agressie op een gesloten afdeling. Ik leerde om fysiek in te grijpen, lees; separeren of insluiten op kamer. Gevaarlijke spullen werden ingenomen, kamers werden gestript en in een separeer moest men uitgekleed (!) worden en kreeg de patiënt de opdracht om zich te gedragen zodat hij/zij weer naar de afdeling kon.

In de loop der jaren zijn er veel positieve veranderingen geweest, veranderingen waarbij ik heb mogen meedenken, waar in ik heb kunnen meegroeien en ontwikkelen. Wat heeft geleid tot minder separaties, mensen worden niet meer alleen gelaten, maar we bieden juist nabijheid wanneer dit het hardste nodig is; wanneer men in crisis dreigt te raken. Er wordt gewerkt met het IRIS model (dit staat voor In Reach In Sight). Afstand en nabijheid worden bepaald afhankelijk van wat de patiënt op dat moment nodig heeft, dit kan ieder moment getoetst worden van IRIS 1 t/m 6.

In 2017 ben ik door buro KIES opgeleid tot trainer in weerbaarheid. Ik vind het ontzettend mooi om collega’s theorie en praktijk kennis mee te mogen geven, samen te trainen en mogen leren en groeien. We hebben elkaar zo hard nodig, het werken in de GGZ is een vak apart, maar of je nou psychiater, psycholoog, verpleegkundige of sociotherapeut bent, we moeten het samen doen!

Geert Lammers

Trainer en verpleegkundige GGNet

Na 27 jaar op verschillende opnameafdelingen werkzaam te zijn geweest ben sinds 2 jaar (ambulant) woonbegeleider in Doetinchem.

Sinds 2000 verzorg ik trainingen mbt. het onderwerp agressie en weerbaarheid, eerst binnen GGNet en sinds begin dit jaar voor  Kies, Buro voor weerbaarheid.

Sinds ik op de middelbare school mijn zelfbeheersing  verloor en iemand te lijf ben gegaan die mij langdurig getreiterd had ben ik geïntrigeerd door het onderwerp agressie, grenzen, hoe ga je met elkaar om en hoe zorg je met elkaar dat eenieder zich zo veilig mogelijk kan voelen in zijn of haar context van dat moment.

Het feit dat ik mijn zelfbeheersing dusdanig kon verliezen dat ik mezelf compleet verloor in een vechtreactie en daar ook letterlijk door anderen uitgehaald moest worden heeft me dusdanig doen schrikken dat ik dat nooit meer mee wilde maken.

In eerste instantie hield ik me verre van situaties die uit de hand konden lopen (vermijden) echter in de loop der tijd werd me duidelijk dat je de meeste invloed hebt op het moment dat je er “induikt”.

Door snel situaties aan te gaan ben je  beter instaat om invloed uit te oefenen op de situatie omdat jezelf en de ander dan nog in staat bent om te denken want hoe hoger de spanning hoe moeilijker het wordt om zaken in perspectief te zien.

Echter hiervoor is er wel echt contact nodig. Dat is m.i. de belangrijkste voorwaarde om iemand te kunnen ondersteunen of begeleiden.

In contact sta ik voor de menselijke maat.

Een songtekst van Normaal zegt mijns inziens alles;

“WAJ NEET WILT DAT OW GESCHIED, DOE DAT OK EEN ANDER NIET”

Als trainer vindt ik het geweldig om te zien dat ik middels theorie, praktisch oefenen, prikkelende vragen en een boel humor collega’s vaardigheden kan meegeven en bewustwording bij hen kan creëren in hoe om te gaan met grenzen en jezelf als werktuig in te zetten om te zorgen voor duidelijkheid en veiligheid.

Ellen Horsting

Trainingsacteur/Gz-psycholoog

Samen een veilige setting creëren om te oefenen met diverse vaardigheden wat betreft het omgaan met agressie, om daarna met hernieuwde energie en een rugzak vol mogelijkheden terug naar de werkvloer te gaan. Waarbij cursisten zeggen: “Wat is de middag met de trainingsacteur mij meegevallen! Ik zag er vreselijk tegenop, maar het was leuk, interessant en ontzettend leerzaam. En ik heb ook nog gelachen!”.

Als GZ-psycholoog werk ik al meer dan 20 jaar in de psychiatrie en was mijn studie drama-therapie wat meer naar de achtergrond verdwenen. Sinds 2013 combineer ik met veel plezier en enthousiasme beide disciplines als trainingsacteur bij Kies, waar we oefenen in een veilige omgeving, zonder oordeel, maar gericht op groei en ontwikkeling van cursisten. Mijn humor helpt mij daarbij en zorgt voor de nodige ontspanning. De waardevolle feedback zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe vaardigheden.

Dianne Schreurs

Trainer

Als verpleegkundige ben ik jarenlang werkzaam geweest op een gesloten crisisafdeling en later ook binnen de Forensische Psychiatrie. Inmiddels werk ik niet meer fulltime op een afdeling maar ben ik werkzaam bij de reclassering. Op oproep basis werk ik af en toe nog wel binnen de Forensische Psychiatrie omdat ik het op een afdeling werken toch nog niet helemaal kan missen.

Tijdens mijn werk ben ik veelvuldig in aanraking gekomen met agressie en ander grensoverschrijdend gedrag van cliënten. Enerzijds is dat soms best heftig en pittig, anderzijds is het ook altijd een uitdaging om, juist wanneer het moeilijk wordt, toch het contact (veilig) te kunnen blijven aan gaan. Als jonge, net afgestudeerde verpleegkundige, vond ik dat nog wel een hele opgave en soms ook spannend maar in de loop der jaren ontwikkel je hier natuurlijk vaardigheden in. Dit door van collega’s te leren, situaties zelf aan te gaan en te ervaren, feedback te krijgen, keihard op je ‘bek’ te gaan maar ook vooral door positieve leerervaringen. Het volgen van agressie training was jaarlijks, en soms vaker, vast onderdeel van mijn werk. Ik heb zelf altijd veel aan deze trainingen gehad. Hier kreeg ik de basis aangeleerd en kon ik oefenen. Hier deed ik nieuwe inzichten op en leerde ik ook vooral dat ik echt niet altijd stoer hoefde te zijn en het ook best spannend mocht vinden en vervolgens ook hoe ik hier dan mee om kon gaan.

En nu ben ik zelf trainer… zo veel geleerd, zoveel gedaan en heb ik een rugzak vol ervaringen die ik mee kan geven aan cursisten. Aan mij de taak een veilige leeromgeving te creëren waarin je kan en mag oefenen, van elkaar kan leren, dingen uit kan proberen en succes ervaringen op kan doen. Want leren doe je door te doen! Met heel veel plezier draag ik hier graag een steentje aan bij, samen leren, onderzoeken en ervaren wat werkt en wat niet. Ik hoop je graag te zien tijdens een van de trainingen!

Kies voor samenwerking

Partners van KIES

KIES werkt samen met de volgende partners:

Jaarverslagen KIES Weerbaarheid

Jaaroverzicht KIES 2019

Groei en prettige samenwerkingen

We zijn dit jaar in veel opzichten gegroeid; qua kennis, qua aantal gegeven trainingen en onze activiteiten zijn uitgebreid met coaching en beleidsadvies. Ook als team zijn we gegroeid, in omvang, maar zeker ook in kwaliteit. We zijn supertrots als we terugkijken op wat we bereikt of ingezet hebben in het afgelopen jaar.

 

"Met mijn jaren ervaring in de zorg en training vond ik ditde beste en leukste training ooit, een dikke 10!" - cursist Basistraining Weerbaarheid - InteraktContour

"Ik leerde mensen op een lager stress level te krijgen, zodat ik weer met ze kan communiceren." Suzanne - Geriatrisch verpleegkundige DZ

Jaaroverzicht KIES 2018

Wat een enerverend jaar!

We hebben met onze geweldige trainers weer hard aan weerbaarheid mogen werken. Dat mochten wij doen binnen instellingen die elke dag goede en veilige zorg aan hun cliënten willen geven, maar ook een veilig werkklimaat voor de werknemers willen realiseren. Ons klantenbestand en team groeien gestaag, daar zijn we heel trots en zuinig op. Hieronder een kort overzicht van het afgelopen Kies-jaar.

 

"Ik vind het supertof dat jij (als coach) hebt ervaren wat en wie wij als team willen zijn." Medewerker GGZCentraal

“Het werken met de trainingsacteur was zo realistisch, maar tegelijkertijd ook zo veilig, dat ik optimaal heb kunnen oefenen met de aangereikte handvatten." Cursist Dimence

Jaaroverzicht KIES 2017

In een vogelvlucht

Wauw, wat een jaar. Een jaar waarin we aan ruim 100 trainingsdagen invulling gaven bij de Dimence Groep voor verschillende disciplines, zowel klinisch als ambulant. Een jaar waarin we bij Mediant de trainingen mochten verbeteren en ook daar team gebonden mochten gaan trainen. Bij GGNet startte het eerste coachingstraject op een HIC afdeling en zijn er nieuwe interne trainers / aandachtsfunctionarissen opgeleidt.

 

"Een op-maat-gesneden training gegeven door mensen die haarfijn wisten wat ons team nodig had" - cursist Ixta Noa

"Wat ik zo fijn vind aan de scholing is dat er gebruik wordt gemaakt van onze kracht" - cursist Solis

Logo Kies

Maak kennis met onze persoonlijke wijze van aanpak

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.